ღონისძიების დრო 30 ივნისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

Three new exchanges list DENT token during Q2 2019.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/en/event/three-exchange-listings

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Three Exchange Listings image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
15 თებერვალი 2020 4 months agoESIM Beta
05 თებერვალი 2020 4 months agoPlatform Update
31 დეკემბერი 2019 5 months agoDENT eSIM (embedded SIM)
31 ოქტომბერი 2019 7 months agoLoyalty Program
30 სექტემბერი 2019 8 months agoTrading Desk & Office
30 სექტემბერი 2019 8 months agoTelephony in 80 Countries
30 სექტემბერი 2019 8 months agoOffer Wall 2.0 Launch
30 ივნისი 2019 11 months ago[DUPLICATE?] First Retail Sponsoring
30 ივნისი 2019 11 months agoVoice Minutes Trading
30 ივნისი 2019 11 months agoVoice Calls Launch
30 ივნისი 2019 11 months agoVoice Calls in China
30 ივნისი 2019 11 months agoVideo Calls Launch
30 ივნისი 2019 11 months agoTrading Global Packages
30 ივნისი 2019 11 months agoThree Exchange Listings
30 ივნისი 2019 11 months agoReaching 15M+ Users
30 ივნისი 2019 11 months agoFirst Retail Sponsoring
30 ივნისი 2019 11 months agoE-wallet Integration
30 ივნისი 2019 11 months ago300 Trading Pairs
20 მაისი 2019 about 1 year agoProBit Listing
17 აპრილი 2019 about 1 year agoVoice Calls in China

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
30 ივნისი 2020 in 25 days Samsung Wallet