ღონისძიების დრო 22 აგვისტო 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"We will soon commence our program of burning unsold SNPC tokens (...) third stage being scheduled for 22nd Aug 2019"

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/en/event/third-burn

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Third Burn image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
22 აგვისტო 2019 4 months agoThird Burn
31 მაისი 2019 6 months agoStack Bonus Month 4
22 მაისი 2019 7 months agoSecond Burn
30 აპრილი 2019 7 months agoStack Bonus Month 3
30 აპრილი 2019 7 months agoApp Release - Key Step
21 აპრილი 2019 8 months agoStack Bonus Month 3
31 მარტი 2019 8 months agoStack Bonus Month 2
31 მარტი 2019 8 months agoApp Release - Key Step
01 მარტი 2019 9 months agoExclusive App Visuals
28 თებერვალი 2019 9 months agoStack Bonus Month 1
22 თებერვალი 2019 10 months agoFirst Burn
16 თებერვალი 2019 10 months agoAttends VidCon

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.