ღონისძიების დრო 31 იანვარი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

XBY team is going to launch their Android application this month.

მტკიცებულების ლინკი: https://coinmarketcal.com/en/event/app-launch

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა: App Launch image

წარსული მოვლენები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
31 იანვარი 2019 about 1 year agoApp Launch

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.