ღონისძიების დრო 01 მარტი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

Monthly interest will be distributed to all private addresses. Equal interest without the need for staking or mining.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/en/event/aux-monthly-interest-1

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:AUX Monthly Interest image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
01 მაისი 2020 25 days agoInterest Distribution
01 აპრილი 2020 about 1 month agoInterest Distribution
01 მარტი 2020 3 months agoAUX Interest Distribution
17 თებერვალი 2020 3 months agoTelegram AMA
01 იანვარი 2020 5 months agoAUX Interest Distribution
01 დეკემბერი 2019 6 months agoAUX Interest Distribution
01 ნოემბერი 2019 7 months agoAUX Interest Distribution
01 ოქტომბერი 2019 8 months agoAUX Interest Distribution
23 სექტემბერი 2019 8 months agoStart Listing Application
22 სექტემბერი 2019 8 months agoFinalize Legal Docs
15 სექტემბერი 2019 8 months agoLightpaper Publication
07 სექტემბერი 2019 9 months agoDistribution Airdrop
03 სექტემბერი 2019 9 months agoBonus, Raffle and Bounty
01 სექტემბერი 2019 9 months agoWhitepaper Publication
01 სექტემბერი 2019 9 months agoAUX Interest Distribution
06 აგვისტო 2019 10 months agoWebsite and Media Update
01 აგვისტო 2019 10 months agoAUX Interest Distribution
01 ივლისი 2019 11 months agoAUX Interest Distribution
10 ივნისი 2019 12 months agoReferral Program Launch
09 ივნისი 2019 12 months agoNew Desktop Wallet Launch

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
01 ივნისი 2020 in 6 days Interest Distribution
01 ივლისი 2020 in 1 month Interest Distribution
01 აგვისტო 2020 in 2 months Interest Distribution
01 სექტემბერი 2020 in 3 months Interest Distribution
01 ოქტომბერი 2020 in 4 months Interest Distribution
01 ნოემბერი 2020 in 5 months Interest Distribution
01 დეკემბერი 2020 in 6 months Interest Distribution