ღონისძიების დრო 27 ნოემბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

Urals will be listed on altilly.com in pairs to BTC and DOGE.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/en/event/urals-exchange-listing

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Urals Exchange Listing image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
31 მარტი 2019 12 months agoUpgrade to POS
27 ნოემბერი 2018 about 1 year agoUrals Exchange Listing
26 ნოემბერი 2018 about 1 year agoRoadmap Release
19 ნოემბერი 2018 about 1 year agoCommisions Burning

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.