ღონისძიების დრო 30 ნოემბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

"Don't miss this unique opportunity! 4000 x 250 AUX guaranteed. 10 x 5000 AUX raffle."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/mega-airdrop-17493

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Mega Airdrop image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
01 დეკემბერი 2019 5 days agoAUX Interest Distribution
01 ნოემბერი 2019 about 1 month agoAUX Interest Distribution
01 ოქტომბერი 2019 2 months agoAUX Interest Distribution
23 სექტემბერი 2019 2 months agoStart Listing Application
22 სექტემბერი 2019 3 months agoFinalize Legal Docs
15 სექტემბერი 2019 3 months agoLightpaper Publication
07 სექტემბერი 2019 3 months agoDistribution Airdrop
03 სექტემბერი 2019 3 months agoBonus, Raffle and Bounty
01 სექტემბერი 2019 3 months agoWhitepaper Publication
01 სექტემბერი 2019 3 months agoAUX Interest Distribution
06 აგვისტო 2019 4 months agoWebsite and Media Update
01 აგვისტო 2019 4 months agoAUX Interest Distribution
01 ივლისი 2019 5 months agoAUX Interest Distribution
10 ივნისი 2019 6 months agoReferral Program Launch
09 ივნისი 2019 6 months agoNew Desktop Wallet Launch
01 ივნისი 2019 6 months agoAUX Interest Distribution
25 მაისი 2019 7 months agoAUX Fork
19 მაისი 2019 7 months agoWallet Preview & News
01 მაისი 2019 7 months agoAUX Interest Distribution
01 აპრილი 2019 8 months agoAUX Interest Distribution

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი Event Description
01 იანვარი 2020 in 26 days AUX Interest Distribution