ღონისძიების დრო 01 დეკემბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

Monthly interest will be distributed to all private addresses. Equal interest without the need for staking or mining.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/monthly-interest-paid-17298

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Monthly Interest Paid image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
01 ოქტომბერი 2019 21 days agoAUX Interest Distribution
23 სექტემბერი 2019 29 days agoStart Listing Application
22 სექტემბერი 2019 about 1 month agoFinalize Legal Docs
15 სექტემბერი 2019 about 1 month agoLightpaper Publication
07 სექტემბერი 2019 about 1 month agoDistribution Airdrop
03 სექტემბერი 2019 about 1 month agoBonus, Raffle and Bounty
01 სექტემბერი 2019 about 1 month agoWhitepaper Publication
01 სექტემბერი 2019 about 1 month agoAUX Interest Distribution
06 აგვისტო 2019 3 months agoWebsite and Media Update
01 აგვისტო 2019 3 months agoAUX Interest Distribution
01 ივლისი 2019 4 months agoAUX Interest Distribution
10 ივნისი 2019 4 months agoReferral Program Launch
09 ივნისი 2019 5 months agoNew Desktop Wallet Launch
01 ივნისი 2019 5 months agoAUX Interest Distribution
25 მაისი 2019 5 months agoAUX Fork
19 მაისი 2019 5 months agoWallet Preview & News
01 მაისი 2019 6 months agoAUX Interest Distribution
01 აპრილი 2019 7 months agoAUX Interest Distribution
01 მარტი 2019 8 months agoAUX Monthly Interest
01 თებერვალი 2019 9 months agoAUX Monthly Interest

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი Event Description
01 ნოემბერი 2019 in 10 days AUX Interest Distribution
01 დეკემბერი 2019 in 1 month AUX Interest Distribution
01 იანვარი 2020 in 2 months AUX Interest Distribution