ღონისძიების დრო 01 ნოემბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

Monthly interest will be distributed to all private addresses. Equal interest without the need for staking or mining.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/monthly-interest-paid-17297

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Monthly Interest Paid image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
01 ოქტომბერი 2019 17 days agoAUX Interest Distribution
23 სექტემბერი 2019 25 days agoStart Listing Application
22 სექტემბერი 2019 26 days agoFinalize Legal Docs
15 სექტემბერი 2019 about 1 month agoLightpaper Publication
07 სექტემბერი 2019 about 1 month agoDistribution Airdrop
03 სექტემბერი 2019 about 1 month agoBonus, Raffle and Bounty
01 სექტემბერი 2019 about 1 month agoWhitepaper Publication
01 სექტემბერი 2019 about 1 month agoAUX Interest Distribution
06 აგვისტო 2019 2 months agoWebsite and Media Update
01 აგვისტო 2019 3 months agoAUX Interest Distribution
01 ივლისი 2019 4 months agoAUX Interest Distribution
10 ივნისი 2019 4 months agoReferral Program Launch
09 ივნისი 2019 4 months agoNew Desktop Wallet Launch
01 ივნისი 2019 5 months agoAUX Interest Distribution
25 მაისი 2019 5 months agoAUX Fork
19 მაისი 2019 5 months agoWallet Preview & News
01 მაისი 2019 6 months agoAUX Interest Distribution
01 აპრილი 2019 7 months agoAUX Interest Distribution
01 მარტი 2019 8 months agoAUX Monthly Interest
01 თებერვალი 2019 9 months agoAUX Monthly Interest

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი Event Description
01 ნოემბერი 2019 in 14 days AUX Interest Distribution
01 დეკემბერი 2019 in 1 month AUX Interest Distribution
01 იანვარი 2020 in 3 months AUX Interest Distribution