ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

Second release with virtual machine.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/second-release-vm-17213

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Second Release (VM) image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
30 სექტემბერი 2019 6 months agoVM Tooling
30 სექტემბერი 2019 6 months agoSemux Android/iOS Clients
30 სექტემბერი 2019 6 months agoConsumer Apps
30 ივნისი 2019 9 months agoVoyager GUI
31 მარტი 2019 about 1 year agoSemux 2.0 with VM
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoSecond Release (VM)

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.