ღონისძიების დრო 31 ოქტომბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

"... MTC will be distributed monthly over a 2-year period, leaving 4,765,355 MTC per month to be distributed, starting May 31st, 2018."

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/monthly-airdrop-17177

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Monthly Airdrop image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
01 ივნისი 2019 about 1 year agoMainnet Launch
03 მაისი 2019 about 1 year agoMission Notes: 6
27 აპრილი 2019 about 1 year agoPublic Testnet Launch
26 აპრილი 2019 about 1 year agoAma with CEO
31 ოქტომბერი 2018 about 1 year agoMonthly Airdrop
31 ივლისი 2018 about 1 year agoMonthly Airdrop
30 ივნისი 2018 over 2 years agoMonthly Airdrop
31 მაისი 2018 over 2 years agoMonthly Airdrop

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.