ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

Mainnet release in Q4 2018, possibly by end of October.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/mainnet-launch-16942

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Mainnet Launch image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoMainnet Launch
05 ნოემბერი 2018 about 1 year agoOmnitudeID Live Demo

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.