ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

Stratis Academy planned to be released in Q4 2018.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/stratis-academy-16639

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Stratis Academy image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoUnity SDK Integration
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoStratis STO Platform
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoStratis Payment Gateway
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoStratis Mobile Wallet
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoStratis Core 2.0 Release
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoProof-of-Stake Sidechains
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoJava + JavaScript Support
31 დეკემბერი 2019 about 1 month agoBreeze Privacy Protocol
10 ივლისი 2019 8 months agoSRC-20 Standard Tokens
01 ივლისი 2019 8 months agoSmart Contracts in C#
01 ივლისი 2019 8 months agoCirrus Sidechain Masternodes
26 ივნისი 2019 8 months agoAma with CEO
19 ივნისი 2019 8 months agoBlockchain Expo Europe
25 აპრილი 2019 10 months agoBlockchain Expo Global
13 აპრილი 2019 11 months ago2019 Roadmap Release
23 თებერვალი 2019 about 1 year agoSponsors Degale Fight
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoStratis Core
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoStratis Cold Staking
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoStratis Academy
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoSidechains Production

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.