ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

Stratis DLT Distributed Ledger Technology (DLT) is a requirement for the large majority of private institutions. Planned for Q4, 2018.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/dlt-production-16635

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:DLT Production image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
10 ივლისი 2019 4 months agoSRC-20 Standard Tokens
01 ივლისი 2019 4 months agoSmart Contracts in C#
01 ივლისი 2019 4 months agoCirrus Sidechain Masternodes
26 ივნისი 2019 5 months agoAma with CEO
19 ივნისი 2019 5 months agoBlockchain Expo Europe
25 აპრილი 2019 7 months agoBlockchain Expo Global
13 აპრილი 2019 7 months ago2019 Roadmap Release
23 თებერვალი 2019 9 months agoSponsors Degale Fight
31 დეკემბერი 2018 11 months agoStratis Core
31 დეკემბერი 2018 11 months agoStratis Cold Staking
31 დეკემბერი 2018 11 months agoStratis Academy
31 დეკემბერი 2018 11 months agoSidechains Production
31 დეკემბერი 2018 11 months agoICO Platform 2.0
31 დეკემბერი 2018 11 months agoFull Node Production
31 დეკემბერი 2018 11 months agoDLT Production Release
31 დეკემბერი 2018 11 months agoDLT Production
31 დეკემბერი 2018 11 months agoCore Production Release
31 დეკემბერი 2018 11 months agoCold Staking
31 დეკემბერი 2018 11 months agoC# Smart Contracts
31 დეკემბერი 2018 11 months agoBreeze Production