ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

Stratis Cold Staking implementation planned for Q4 2018.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/stratis-cold-staking-16634

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Stratis Cold Staking image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
10 ივლისი 2019 5 months agoSRC-20 Standard Tokens
01 ივლისი 2019 6 months agoSmart Contracts in C#
01 ივლისი 2019 6 months agoCirrus Sidechain Masternodes
26 ივნისი 2019 6 months agoAma with CEO
19 ივნისი 2019 6 months agoBlockchain Expo Europe
25 აპრილი 2019 8 months agoBlockchain Expo Global
13 აპრილი 2019 8 months ago2019 Roadmap Release
23 თებერვალი 2019 10 months agoSponsors Degale Fight
31 დეკემბერი 2018 12 months agoStratis Core
31 დეკემბერი 2018 12 months agoStratis Cold Staking
31 დეკემბერი 2018 12 months agoStratis Academy
31 დეკემბერი 2018 12 months agoSidechains Production
31 დეკემბერი 2018 12 months agoICO Platform 2.0
31 დეკემბერი 2018 12 months agoFull Node Production
31 დეკემბერი 2018 12 months agoDLT Production Release
31 დეკემბერი 2018 12 months agoDLT Production
31 დეკემბერი 2018 12 months agoCore Production Release
31 დეკემბერი 2018 12 months agoCold Staking
31 დეკემბერი 2018 12 months agoC# Smart Contracts
31 დეკემბერი 2018 12 months agoBreeze Production