ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

Stratis smart contracts in C# production release in Q4 2018.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/c-smart-contracts-16632

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:C# Smart Contracts image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
31 დეკემბერი 2019 6 months agoUnity SDK Integration
31 დეკემბერი 2019 6 months agoStratis STO Platform
31 დეკემბერი 2019 6 months agoStratis Payment Gateway
31 დეკემბერი 2019 6 months agoStratis Mobile Wallet
31 დეკემბერი 2019 6 months agoStratis Core 2.0 Release
31 დეკემბერი 2019 6 months agoProof-of-Stake Sidechains
31 დეკემბერი 2019 6 months agoJava + JavaScript Support
31 დეკემბერი 2019 6 months agoBreeze Privacy Protocol
10 ივლისი 2019 about 1 year agoSRC-20 Standard Tokens
01 ივლისი 2019 about 1 year agoSmart Contracts in C#
01 ივლისი 2019 about 1 year agoCirrus Sidechain Masternodes
26 ივნისი 2019 about 1 year agoAma with CEO
19 ივნისი 2019 about 1 year agoBlockchain Expo Europe
25 აპრილი 2019 about 1 year agoBlockchain Expo Global
13 აპრილი 2019 about 1 year ago2019 Roadmap Release
23 თებერვალი 2019 about 1 year agoSponsors Degale Fight
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoStratis Core
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoStratis Cold Staking
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoStratis Academy
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoSidechains Production

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
17 ივლისი 2020 in 7 days MEDI Snapshot