ღონისძიების დრო 30 სექტემბერი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"One-click insurance offers," by end of Q3 2019.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/insurance-offers-16591

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Insurance Offers image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
30 სექტემბერი 2019 2 months agoPromo & Lucky Draw
30 სექტემბერი 2019 2 months agoInsurance Offers
30 სექტემბერი 2019 2 months agoGarmin Smartwatch App
30 სექტემბერი 2019 2 months agoAeron Games Launch
15 აგვისტო 2019 4 months agoBinance DEX Listing
08 აგვისტო 2019 4 months agoImportant Announcement
03 ივლისი 2019 5 months agoBinance Dex Listing
30 ივნისი 2019 5 months agoTravel Offers
30 ივნისი 2019 5 months agoShop Integration
30 ივნისი 2019 5 months agoPartnership Program
30 ივნისი 2019 5 months agoCBM Token Integration
30 ივნისი 2019 5 months agoBig Data Research Launch
30 ივნისი 2019 5 months agoARN Token Migration
21 მაისი 2019 7 months agoAeron at EBACE 2019
30 აპრილი 2019 8 months agoAeron Membership Program
16 აპრილი 2019 8 months agoIssued on Binance Chain Testnet
31 მარტი 2019 9 months agoTransaction Recording
31 მარტი 2019 9 months agoMobile Wallet Launch
31 მარტი 2019 9 months agoBusiness Development EMEA
31 იანვარი 2019 10 months agoSalesforce Integration

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი Event Description
31 დეკემბერი 2019 in 20 days CBM Discount Card
31 დეკემბერი 2019 in 20 days Flight Excursions
31 დეკემბერი 2019 in 20 days Owner & Pilot Module
31 მარტი 2020 in 4 months AA Portal Launch
31 მარტი 2020 in 4 months Aircraft Kits Marketplace