ღონისძიების დრო 30 ივნისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Partnership program," by end of Q2 2019.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/partnership-program-16587

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Partnership Program image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
31 დეკემბერი 2019 21 days agoOwner & Pilot Module
31 დეკემბერი 2019 21 days agoFlight Excursions
31 დეკემბერი 2019 21 days agoCBM Discount Card
30 სექტემბერი 2019 4 months agoPromo & Lucky Draw
30 სექტემბერი 2019 4 months agoInsurance Offers
30 სექტემბერი 2019 4 months agoGarmin Smartwatch App
30 სექტემბერი 2019 4 months agoAeron Games Launch
15 აგვისტო 2019 5 months agoBinance DEX Listing
08 აგვისტო 2019 6 months agoImportant Announcement
03 ივლისი 2019 7 months agoBinance Dex Listing
30 ივნისი 2019 7 months agoTravel Offers
30 ივნისი 2019 7 months agoShop Integration
30 ივნისი 2019 7 months agoPartnership Program
30 ივნისი 2019 7 months agoCBM Token Integration
30 ივნისი 2019 7 months agoBig Data Research Launch
30 ივნისი 2019 7 months agoARN Token Migration
21 მაისი 2019 8 months agoAeron at EBACE 2019
30 აპრილი 2019 9 months agoAeron Membership Program
16 აპრილი 2019 9 months agoIssued on Binance Chain Testnet
31 მარტი 2019 10 months agoTransaction Recording

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
31 მარტი 2020 in 2 months AA Portal Launch
31 მარტი 2020 in 2 months Aircraft Kits Marketplace