ღონისძიების დრო 31 მარტი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Blockchain transaction recording," by end of Q1 2019.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/transaction-recording-16586

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Transaction Recording image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
31 დეკემბერი 2019 2 months agoOwner & Pilot Module
31 დეკემბერი 2019 2 months agoFlight Excursions
31 დეკემბერი 2019 2 months agoCBM Discount Card
30 სექტემბერი 2019 5 months agoPromo & Lucky Draw
30 სექტემბერი 2019 5 months agoInsurance Offers
30 სექტემბერი 2019 5 months agoGarmin Smartwatch App
30 სექტემბერი 2019 5 months agoAeron Games Launch
15 აგვისტო 2019 7 months agoBinance DEX Listing
08 აგვისტო 2019 7 months agoImportant Announcement
03 ივლისი 2019 8 months agoBinance Dex Listing
30 ივნისი 2019 8 months agoTravel Offers
30 ივნისი 2019 8 months agoShop Integration
30 ივნისი 2019 8 months agoPartnership Program
30 ივნისი 2019 8 months agoCBM Token Integration
30 ივნისი 2019 8 months agoBig Data Research Launch
30 ივნისი 2019 8 months agoARN Token Migration
21 მაისი 2019 9 months agoAeron at EBACE 2019
30 აპრილი 2019 10 months agoAeron Membership Program
16 აპრილი 2019 11 months agoIssued on Binance Chain Testnet
31 მარტი 2019 11 months agoTransaction Recording

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
31 მარტი 2020 in 1 month AA Portal Launch
31 მარტი 2020 in 1 month Aircraft Kits Marketplace