ღონისძიების დრო 20 სექტემბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

AMA on Discord in English from 12:00-13:00 UTC.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/discord-ama-in-english-16357

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Discord AMA in English image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
20 სექტემბერი 2018 about 1 year agoDiscord AMA in English
27 აგვისტო 2018 about 1 year agoDiscord AMA
28 ივლისი 2018 about 1 year agoToken Economy Meetup

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.