ღონისძიების დრო 30 ივნისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

Listing in some of the top 15 exchanges in Q2, 2019.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/exchange-listings-15768

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Exchange Listings image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
30 ივნისი 2019 4 months agoExchange Listings
24 მაისი 2019 5 months agoAdded to SonoX
31 დეკემბერი 2018 10 months agoWeb Wallet Release
31 დეკემბერი 2018 10 months agoPaper Wallet Release
31 დეკემბერი 2018 10 months agoExchange Listings

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.