ღონისძიების დრო 30 ივნისი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

Listing in some of the top 15 exchanges in Q2, 2019.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/exchange-listings-15768

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Exchange Listings image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
30 ივნისი 2019 11 months agoExchange Listings
24 მაისი 2019 about 1 year agoAdded to SonoX
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoWeb Wallet Release
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoPaper Wallet Release
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoExchange Listings

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.