ღონისძიების დრო 31 მარტი 2019
ღონისძიების აღწერილობა

"Launch a full-fledged marketing campaign," in Q1 2019.

მტკიცებულების ლინკი:https://coinmarketcal.com/event/marketing-campaign-launch-15460

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Marketing Campaign Launch image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
31 მარტი 2019 11 months agoNew Whitepaper
31 მარტი 2019 11 months agoMarketing Campaign Launch
31 მარტი 2019 11 months agoFinal Product Launch
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoPlatform Launch
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoGenerate Media Attention
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoBETA UI Release
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoBETA Bidding Platform
23 ოქტომბერი 2018 about 1 year ago75% Token Burn
20 ოქტომბერი 2018 about 1 year agoRebranding & Announcement
30 სექტემბერი 2018 about 1 year agoProject Payments
30 სექტემბერი 2018 about 1 year agoPlatform Launch
30 სექტემბერი 2018 about 1 year agoMVP Launch
30 სექტემბერი 2018 about 1 year agoExchange Listings

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
31 მარტი 2020 in 1 month Platform Beta Release