ღონისძიების დრო 31 ივლისი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

"With the current level of progress, we expect our first public test network to be available at the end of this month."

მტკიცებულების ლინკი: https://coinmarketcal.com/event/public-testnet-launch-15010

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა: Public Testnet Launch image

წარსული მოვლენები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
30 სექტემბერი 2020 4 months agoMainnet
31 დეკემბერი 2019 about 1 year agoDecentralized Exchange
09 დეკემბერი 2019 about 1 year agoEdge Computing World
30 სექტემბერი 2019 about 1 year agoDCompute & Interchain
30 ივნისი 2019 about 1 year agoSmart Contracts
30 ივნისი 2019 about 1 year agoSelf Forking
30 ივნისი 2019 about 1 year agoMainnet 1.0
30 ივნისი 2019 about 1 year agoCloud Conf. & Hackathon
22 მაისი 2019 about 1 year agoSolid Meetup
31 მარტი 2019 about 1 year agoMainnet Beta Deployement
30 ნოემბერი 2018 over 2 years agoWallet Deployement
30 ნოემბერი 2018 over 2 years agoGlobal Beta DevNet
30 ნოემბერი 2018 over 2 years agoConsensus Paper
31 ოქტომბერი 2018 over 2 years agoMainnet Release
31 აგვისტო 2018 over 2 years agoProtocol Releases
31 ივლისი 2018 over 2 years agoPublic Testnet Launch
31 ივლისი 2018 over 2 years agoInterchain Protocol

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.