ღონისძიების დრო 30 ივნისი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

Datarius will release pre-alpha version of MVP by end of June.

მტკიცებულების ლინკი:http://datarius.io

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Pre-alpha Release image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
30 ივნისი 2018 over 2 years agoPre-alpha Release

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.