ღონისძიების დრო 06 ივნისი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

Atlantis Update Official Release on 04/06/18.

მტკიცებულების ლინკი:https://twitter.com/Serena_fox_dero/status/1002014863475007489

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Atlantis Update Release image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
10 აპრილი 2019 7 months agoBeaxy Voting Begins
31 მარტი 2019 8 months agoSmart Contracts
06 დეკემბერი 2018 11 months agoDEROCON Berlin
06 ივნისი 2018 about 1 year agoAtlantis Update Release
05 ივნისი 2018 about 1 year agoAtlantis Alpha Tests

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.