ღონისძიების დრო 15 ივნისი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

You need to fill out a google doc + hold them in an erc-20 wallet before the snapshot.

მტკიცებულების ლინკი:https://medium.com/@themorpheus/earn-more-morph-tokens-morpheus-network-airdrop-64a91440cc87

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Airdrop for Hodlers image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
09 მაისი 2019 about 1 year agoBlockchain Formation Dîner
31 მარტი 2019 about 1 year agoMainnet Launch
02 ნოემბერი 2018 about 1 year agoMalta Blockchain Summit
01 ნოემბერი 2018 about 1 year agoMalta Blockchain Summit
15 ივნისი 2018 over 2 years agoAirdrop for Hodlers
08 ივნისი 2018 over 2 years agoToken Burn

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.