ღონისძიების დრო 05 ივნისი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

In another 15 days Atlantis will be released for alpha-tests and Hopefully before next monthly update we would be on Atlantis.

მტკიცებულების ლინკი:https://forum.dero.io/t/dero-monthly-update/446/3

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Atlantis Alpha Tests image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
10 აპრილი 2019 about 1 year agoBeaxy Voting Begins
31 მარტი 2019 about 1 year agoSmart Contracts
06 დეკემბერი 2018 about 1 year agoDEROCON Berlin
06 ივნისი 2018 over 2 years agoAtlantis Update Release
05 ივნისი 2018 over 2 years agoAtlantis Alpha Tests

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.