ღონისძიების დრო 30 ივნისი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

მტკიცებულების ლინკი:https://github.com/ParetoNetwork/Pareto-Network-Roadmap/projects/1?fullscreen=true

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Rewards Smart Contracts image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
14 ოქტომბერი 2018 about 1 year agoBlockchain Unbound Tokyo
30 ივნისი 2018 over 2 years agoRewards Smart Contracts
30 ივნისი 2018 over 2 years agoRewards Calculation
30 ივნისი 2018 over 2 years agoPartner Product "A"
30 ივნისი 2018 over 2 years agoOpen API
30 ივნისი 2018 over 2 years agoMarketing Partnership
30 ივნისი 2018 over 2 years agoInstitutional Partnership
30 ივნისი 2018 over 2 years agoDashboard GUI
30 ივნისი 2018 over 2 years agoCrypto-ecosys Partnership
30 ივნისი 2018 over 2 years agoCredit Card Purchases
30 ივნისი 2018 over 2 years agoAirdrop End
30 ივნისი 2018 over 2 years agoAirdrop (End)
30 ივნისი 2018 over 2 years agoAirdrop

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.