ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

"Track & Trace platform allows carriers to develop their own sidechains. The first version of the ShipChain web platform is released."

მტკიცებულების ლინკი:https://shipchain.io/

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Web Platform V1 Release image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
13 მარტი 2020 4 months agoSC Blockchain Conference
31 დეკემბერი 2018 about 1 year agoWeb Platform V1 Release
07 ივნისი 2018 over 2 years agoMeetup Greenville SC

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
15 ივლისი 2020 in 3 days Asia Blockchain Summit კონფერენცია
31 ივლისი 2020 in 19 days Mainnet Launch