ღონისძიების დრო 31 აგვისტო 2018
ღონისძიების აღწერილობა

"Cryptonote Protocol Support (Monero, IPBC)," by end of August.

მტკიცებულების ლინკი:https://medium.com/@cryptobridge/on-the-road-again-cryptobridges-updated-road-map-695b2c3b318b

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Cryptonote Protocol image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
09 მაისი 2019 about 1 year agoPayout #34 Report
31 ოქტომბერი 2018 about 1 year agoGraphene Protocol
30 სექტემბერი 2018 about 1 year agoEvolution
31 აგვისტო 2018 about 1 year agoCryptonote Protocol
31 ივლისი 2018 over 2 years agoJuly Releases

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.