ღონისძიების დრო 31 დეკემბერი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

Full Rebrand 2.0 - 2nd half of 2018

მტკიცებულების ლინკი:https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=9gEan57O4lA

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Full Rebrand 2.0 image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
30 ივნისი 2020 9 days agoDev Tools & RPC Wrappers
30 ივნისი 2020 9 days agoAtomicDEXtop Public Beta
14 ივნისი 2020 25 days agoEcosystem Update
12 ივნისი 2020 27 days agoWeekly Update
01 ივნისი 2020 about 1 month agoRussian Telegram AMA
28 მაისი 2020 about 1 month agoAMA
22 მაისი 2020 about 1 month agoWeekly Update
01 მაისი 2020 2 months agoApril Monthly Report
30 აპრილი 2020 2 months agoNew Komodo Core Version
24 აპრილი 2020 3 months agoWeekly Update
17 აპრილი 2020 3 months agoWeekly Update
10 აპრილი 2020 3 months agoWeekly Update
03 აპრილი 2020 3 months agoMonthly Report
31 მარტი 2020 3 months agoAtomicDEXtop Public Alpha
23 მარტი 2020 4 months agoNotary Node Election
15 მარტი 2020 4 months agoNotary Node Election
16 თებერვალი 2020 5 months agoDeveloper Livestream
29 იანვარი 2020 5 months agoCrypto 2020 Summit
20 დეკემბერი 2019 7 months agoPlatform-Wide Update
06 დეკემბერი 2019 7 months agoTesting and Bug-hunting

მომავალი ღონისძიებები

თარიღი ღონისძიების აღწერილობა
30 სექტემბერი 2020 in 3 months LibnSPV Upgrade
31 დეკემბერი 2020 in 6 months DPoW 2.0