ღონისძიების დრო 30 მარტი 2018
ღონისძიების აღწერილობა

"We are on track to launch the developer portal this month ."

მტკიცებულების ლინკი:https://twitter.com/blockv_io/status/971090753781821440

მტკიცებულების ლინკის წინასწარი ხედვა:Developer Portal Launch image

წარსული მოვლენები

თარიღიღონისძიების აღწერილობა
14 ოქტომბერი 2018 about 1 year agoBlockchain Unbound Tokyo
10 ოქტომბერი 2018 about 1 year agoBlockcon 2018
30 სექტემბერი 2018 about 1 year agoPublic Platform Launch
30 მარტი 2018 over 2 years agoPublic Platform Launch
30 მარტი 2018 over 2 years agoDeveloper Portal Launch

მომავალი ღონისძიებები

Want to share with all any event about ?

80
სურათები მუშაობს უკეთესად ამიტომაც
დაანატე ეკრანის ფოტო ან სურათი
(*.jpg, *.png გაფართოვების მხარდაჭერა) ღონისძიების დასამოწმებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ ახალი მოვლენები წინასწარ მოდერირებულია.