საბაზრო კაპიტალიზაცია: $257 536 092 602 (1.22%) BTC დომინირება: 63.32%